Skip to content

1 Comment

  1. syahrul nizar
    March 23, 2021 @ 2:10 pm

    sy adalah pengurus projek terakhir sebelum projek ditamatkan pada tahun 2019. kpm tidak sepatutnya melantik semula PTSB dan juga syarikat konsultan yang sama kerana terlalu banyak kesilapan dalam pembinaan yang perlu dijawab oleh konsultan itu sendiri. akhirnya semua disalahkan kepada kontraktor.

    Reply

Leave a Reply